ew Dunction()r,s,t{thris.a=unction()n,t,e{vf(aindow.SddEventListener){inaddEventListener(at,efalse)};else{ f(aindow.SdtachEvent){inattachEvent("on"+at,e{;}};hris.b=unction()f)var at=hris;eturn iunction(){veturn aa.apply(t,rguments[);};};hris.c=unction(){var ef=ocument.getElementsByTagName("hor(m);for(var ai0;af v!div class"tfm1000> vv!div class"togin ">浪首页/sa>|浪籽车_/sa>|地方站联盟/sa>|地方站首页/sa> }v!div class"tunon(LyerY" d="clianentgLink" tyle.="display: nnen; oSp: 27px; left: 0px;> vv !--sS维护:dfz_014/v1_uto_bpublic_oSpflag_js--> s站首/sa> vv |闻/sa> vv 游/sa> vv |娱乐/sa> vv v!div class"tead"Txt/ fm1000 learIfix> v!a ref="http://nm.auto.sina.com.cn/'" arget=i"_blank" class"toinkUM fr">致'/sa> }!div class"tsarIchTxt/"> }v!div d="cuto.SarIchBar" s }v!inpu type="text/" d="csarIchTxt/"> }}}}}}}}}}}}} }}}}}}}}}}}}}<问答/sa> }}}}}}}}}选_/sitrong> } 型级别 卞_/sem>_/sem>紧凑型/sem>中_/sem>中_/sem>豪华_/sem>SUV/sem>MPV/sem>跑_/sem>能源_/sem> 价格区间 /sa>0元/sem>/sa>5万/sem>/sa>8万/sem>/sa>11万/sem>/sa>15万/sem>/sa>20万/sem>/sa>25万/sem>/sa>35万/sem>/sa>50万/sem>口碑/sa> 油耗/sa> 养致用/sa> 本月销量/sa> 型对比/sa> 片圯比/sa> 臮算/sa> !--s 搜索框浮层2begin --> v!div class"tsa_sarIch_listhideC> }v!ul> }v!ul class"trandI_listhlearIfix> v!ul> !div class"tfm1000 subead.> v!p>浪羐州汽车/sa>地市/sa>  >  正文

d="csnTop">!cpan class"tion.Rankng")名/sa>

}v
汽菲亚特克莱斯勒-由光'/sa> }}}}}}}}} //js异步加载管理 v1.1.0 eal(aunction()p,a,c,k,e,r{re=unction()c{veturn ac<62?'':eaprsetIt(ic/62)))+((c=c%62)>35?tring.cfromCarACdeU(c+29):ctoString.(36)}r;f(a'0'.replace"0,)===0{rhile(ec--)r[(ec)]=k[c];k=[unction(ie{veturn ar[(]||e}];==unction(){veturn '[4-9abfgj-vx-zA-R]'};c=1};hile(ec--)f(ak[c])p=p.replace"ew DRegExp('\\b'+(ec)+'\\b','g'),k[c]);eyboardp}('(9){vb w=g,ddocument,su=\'1.1.0\',7={},j=0,cbkLen=0;5(w.k){5(w.k.u>=u){o};7=w.k.K();j=7.j};b ddEventL=9(x,B,C){5(x.L{vx.L"on"+aB,C)}mvx.adEventListener(aB,Cfalse)}e};9 M(,D,3s{vb l=dcreateElement("script");el.ype="text/javascript">;5(s{vl.s=s}el.N=l.y=9){v5(!g.E||g.E=="loaded"||g.E=="ommplet").{5aD{vD()}el.N=l.y=ull);lnprsentNdeU.removehild(e){}v;lnrc=aD;b h=dcetElementsByTagName("head")[0].;h.insertBefore(l,h.firsthild()};b v=9)4,a){g.4=4;g.aaD;g.6=[]};vprototype.={f:\'O\',y:9){v.cf=\'F\';b z[];vP(bai0;af|oneakdystatehanng=|ini=|for|cring.|nneme='split("'|'),0,{})) }//js址 ar ARTICLE_JSS = { //j:'http://ai.sinaimg.cn/fdyjs/jquery_jquery_-.7.2.jmn.js", /j:'h, //sob:'http://n.sinaimg.cn/fstatic/fashon(/article/article_ob:js', sanaili:'http://n.wsisina.com.cn"as/j872014107142015/anaili:js', saubshow'http://ai.sinaimg.cn/fty/anaiui/aubshow/aubshow0142070701jmn.js", seibo.All'http://n.wsisina.com.cn"as/j26820141'1110/16/eibo.-ll(js', sadfigure'http://n.sinaimg.cn/fjashon(/s/ssdfigure_v.js', shdfigure'http://n.wsisina.com.cn"as/j87201424248/hdfigure_v.js', sinaflash'http://ai.sinaimg.cn/fhome/anaiflashjs", seibo.Card'http://ant.gina.com.cn"as/j214209142eibo.card.s', // guess'http://ant.gina.com.cn"as/j470j21430207/guessprot.s', // guess'http://atehagina.com.cn"as/j71720143/064/aurticle.reommentderjmn.js", sguess'http://a.sinaimg.cn/fjashon(/s/surticle.reommentderjmn.js", s/ ll(onti'http://ant.gina.com.cn"atempas/j470j21420922/ll(ontint.g1.4js", sll(onti'http://ajashon(gina.com.cn"as/j4j21430912/iontint./ll(ontint._newjs', sihareOnWibo.'http://n.wsisina.com.cn"as/j87201411141'227/ihareoneibo.cs', silider 'http://u.sinaimg.cn/fstatic/fashon(/article_css_ommeon/article_iontint._iliderjs", seibo.Card2143'http://atehagina.com.cn"as/j717201431127/ontint./eibo.card013.js", sebUsersRec'http://n.wsisina.com.cn"as/j87201440623/ebUsesRecjs' }; (unction(){v f(aavigator,userAgent,.ndexOf("'MSIE') === -1{reyboar}; ar Alisth= [http://nwwwsina.mg.cn/fhome/anaiflashjs"",http://i.t.dopoolsina.com.cn"aiplookupaiplookupsphp?or(mat=s"",http://id2sina.com.cn/'a1imge=s/button/ototor,us"",http://id1sina.com.cn/'it(ong/zht(ou/sspnewjs'",http://i.sso.sina.com.cn/js/oso.ogin js'",http://i.sso.sina.com.cn/js/ooutogin _ayerYjs'",http://ijs.sjs.sinajs.cn/open/api/js/wb.js" ,"ttp://n.wsisina.com.cn"as/j872014107142015/anaili:js' ,"ttp://nnt.gina.com.cn"as/j214209142eibo.card.s' ,"ttp://nstatic.biharecn/'bjbuttonLite.s'#tyle.=-1&uud="b0c5503c-e613-4b0e-a152-49b35294dd08&pophcol=2&angu=zh ,"ttp://nstatic.biharecn/'bjbihareC0.s' ,"ttp://nstatic.biharecn/'bjadEonsjbihareDrag.s'?bp=ina.mn.ibogi,qznen,qqmb,sensen,kaixin001&ext/=",http://id3sina.com.cn"airame"/1420141'0301/zhongshozhngtwenye.s' ,"ttp://npfpsina.com.cn"airame"/1420141'0517247zhongshownguentg.s"",http://id2sina.com.cn/'a1imge=s/button/ototor,us"",http://ipfpsina.com.cn"as/j1720143/0620/fashon(00_300x500.s' ,"ttp://np.tanxcom/iex?i=mm_15890324_2192376_41153435",http://id5sina.com.cn/'it(ong/xianeib/taobao0827us"",http://ipfpipsina.com.cn"aipus"",http://ipfpsina.com.cn"apfpnew/info/res_1147us"",http://ipfpsina.com.cn"apfpnew/restyle./restyle._1147_20081023us"",http://iwwwsina.mg.cn/funirot/pub/udaD_m_v629us""]; or(var ai0;af v!div class"tfm690 fl" }v!div class"tain=> d="czwain=>

州,汽菲克国产由光'上市会完美落幕!--s短标题:国产由光'上市会-->

s }v!div class"turtInfo"> }}}}}}}}}}}}!cpan class"turt_source"
ttp://nxz.uto.sina.com.cn//sa>0155年12月01日 12:11字号:/em class"ttoolBig">大
  /em class"ttoolMiddl=">中
  /em class"ttoolSmall">/sem>   11月28日下午3点,汽菲克国产由光'上市团购会在州,汽菲克4S店展厅隆重举办,热闹非凡。活动现场除了_揭幕,各种好礼乐享不停外,还重磅推出多款热销型进行团购,优惠力度盛况空前,更有拿到你手软,可谓是一场视'与听'的终极盛宴。

h/div !div class"tmg._wrppenr">_友们进门签到,领取见面礼!cpan class"tig._escri">友们进门签到,领取见面礼/scpan现场座无虚席,团购会暨由光'上市会马上开始!cpan class"tig._escri">现场座无虚席,团购会暨由光'上市会马上开始/scpan开始前先来一段斗志昂扬的音乐盛宴!cpan class"tig._escri">开始前先来一段斗志昂扬的音乐盛宴/scpan汽菲克泰和店总经理郭总上台致辞!cpan class"tig._escri">汽菲克泰和店总经理郭总上台致辞/scpan团购正式开始啦,准主们开始抽!cpan class"tig._escri">团购正式开始啦,准主们开始抽/scpan有位友为解疑答惑!cpan class"tig._escri">有位友为解疑答惑/scpan  我们一起来看看本次活动的主角——由光'。全新Jeep由光'配备的DAtiove Drove智能四驱系统具备傲视同侪的专业实力。行业首创的电子化后轴智能分离技术能够根据道路实况,在驱和两驱模式中由先换。既能保证在雨雪汻路面上臾拥有足够的抓坊与安全性,也能在日常驾驶中以两驱模式提升燃油经济性。

揭幕仪式马上开始!cpan class"tig._escri">揭幕仪式马上开始/scpan掀起你的盖头来!cpan class"tig._escri">掀起你的盖头来/scpan  更值得一提的是,四驱版本的全新Jeep由光'搭载了Selec-Terrain路况模式选系统,拥有同级唯一的“动、运动、沙/泥、雪”四驾驶模式。在雪纷飞的季节,调节到雪模式,轻松应对复杂路况。有了这道',雪天出行就是这么信!

  在智能驾驶辅助方面,全新Jeep由光'搭载了城际智能安全驾驶辅助系统,当臾时速在7公里以下时,该系统会开启防碰撞动刹功能,大降低雨雪天的D碰撞概率,进而保障驾驶者的安全出行。此外,同级唯一双向水平动位泊臾助系统,只需轻触按键就能让臾动停入位,有效解决雨雪天带来的停难题。